ПОЕТИТЕ - Димчо Дебелянов/Владимир Пенев | Interviewto

ПОЕТИТЕ - Димчо Дебелянов/Владимир Пенев

Кино Театър Актуално Литература

Проектът "Поетите" изнася най-красивите български лирики извън сцената и учебната стая и ги ситуира в града, там, където са се родили и са написани.ДА СЕ ЗАВЪРНЕШ В БАЩИНАТА КЪЩА


Димчо Дебелянов

 

Изпълнение: Владимир Пенев

Да се завърнеш в бащината къща,

когато вечерта смирено гасне

и тихи пазви тиха нощ разгръща

да приласкае скръбни и нещастни.

Кат бреме хвърлил черната умора,

що безутешни дни ти завещаха -

ти с плахи стъпки да събудиш в двора

пред гостенин очакван радост плаха.

 

Да те присрещне старата на прага

и сложил чело на безсилно рамо,

да чезнеш в нейната усмивка блага

и дълго да повтаряш: мамо, мамо...

Смирено влязъл в стаята позната,

последна твоя пристан и заслона,

да шъпнеш тихи думи в тишината,

впил морен поглед в старата икона:

аз дойдох да дочакам мирен заник,

че мойто слънце своя път измина... 

----------------------------------

О, скрити вопли на печален странник,

напразно спомнил майка и родина!